Registreren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verantwoordelijk voor de VNG-fora. De VNG biedt dit platform aan om gemeenten de mogelijkheid te bieden met elkaar in discussie te gaan en om informatie te delen in een besloten omgeving waar vrij gesproken kan worden.

De VNG verwacht dat deelnemers op de fora handelen met dezelfde professionaliteit die zij hanteren in hun werk.

Door in te stemmen met deze gebruikersvoorwaarden gaat u akkoord met onderstaande huisregels:

  • Alle informatie die gedeeld wordt heeft een vertrouwelijk karakter. Het is niet toegestaan om informatie op de fora te delen met mensen binnen en buiten uw organisatie, tenzij daarvoor expliciete toestemming voor verkregen is van de auteur. Hieronder vallen ook screenshots of uittreksels. Alleen gezamenlijk kan het vertrouwelijke karakter van de fora gegarandeerd worden.
  • Deel uw accountgegevens niet met anderen.
  • Het is niet toegestaan om persoons- of andere privé-gegevens op de fora te plaatsen. Deze zullen zonder overleg door de forumbeheerder worden verwijderd.
  • U blijft professioneel in uw communicatie: taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan om de fora en/of de daarop getoonde content te gebruiken voor acquisitie of commerciële doeleinden.
  • Indien u inhoud tegenkomt die (mogelijk) in strijd is met de huisregels of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), neem dan contact op met de beheerder van de groep of met de forum helpdesk. Samen houden we de VNG-fora professioneel en veilig.
  • Deelnemers die zich niet aan deze huisregels houden, kan (al dan niet na een schriftelijke waarschuwing) de toegang tot de fora worden ontzegd.
  • De VNG zal uw account verwijderen indien u gedurende 12 maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw inloggegevens of als e-mails naar het betreffende emailadres ‘onbestelbaar retour’ komen.
  • Als er twee maanden geen reactie komt op een discussie, kan deze worden verwijderd.
  • Op de fora is, naast deze huisregels, ook de disclaimer van toepassing.

Deze huisregels zijn ook te vinden op de startpagina van het forum.