Nog geen lid? Registreer!

Met een gemeentelijk emailadres kunt u hier toegang aanvragen tot de volgende VNG fora:

 

Sociaal domein

- Asiel en integratie

- Sociaal domein

- Voor- en vroegschoolse educatie
- Toezicht en handhaving kinderopvang
- Financiën doelgroepen kinderopvang

- Leerlingenvervoer
- Onderwijshuisvesting

- Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt

 

Arbeidszaken (uitsluitend voor P&O'ers)  

- Werkgeversforum gemeenten
- Lerend werken
(ook toegankelijk voor verandermanagement, organisatieontwikkeling en innovatie. 
        - Dit moet bij uw functie staan)

 

Openbare orde en veiligheid (OOVnetwerk)
- Algemeen veiligheidsbeleid
- Toepassing burgemeestersbevoegdheden
- Toezicht en handhaving en veilige wijk

Lokaal bestuur en Recht

- Gemeenterecht
- Gemeentefinanciën
- Wob

- Informatiebeleid

- Dienstverlening

 

Overig

- Burgerpeiling Waarstaatjegemeente

- Communicatieplatform (uitsluitend voor communicatieprofessionals)
- Cultuur

- Data Science Hub

- Europa
- Grensoverschrijdende samenwerking

- Integrale Sturing Gemeenten (PDCA)

- LEANgemeenten

- Netwerk regionaal samenwerken

- Regietafels Asielinstroom

- Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt