Nog geen lid? Registreer!

Met een gemeentelijk emailadres kunt u hier toegang aanvragen tot de volgende VNG fora:

 

Sociaal domein

- Asiel en integratie

- Sociaal domein

- Voor- en vroegschoolse educatie
- Toezicht en handhaving kinderopvang
- Financiën doelgroepen kinderopvang

- Leerlingenvervoer
- Onderwijshuisvesting

- Integrale model verordening Sociaal Domein

 

Arbeidszaken (uitsluitend voor P&O'ers)  

- Werkgeversforum gemeenten

- Normalisering rechtspositie ambtenaren
- Lerend werken
(ook toegankelijk voor verandermanagement, organisatieontwikkeling en innovatie. 
        - Dit moet bij uw functie staan)

 

Openbare orde en veiligheid (OOVnetwerk)
- Algemeen veiligheidsbeleid
- Toepassing burgemeestersbevoegdheden
- Toezicht en handhaving en veilige wijk

-  Verbinding Zorg en Veiligheid

Lokaal bestuur en Recht

- Gemeenterecht
- Gemeentefinanciën
- Wob

- Informatiebeleid

- Dienstverlening

 

Overig

- AVG Privacy

- Communicatieplatform (uitsluitend voor communicatieprofessionals)
- Cultuur

- Europa
- Grensoverschrijdende samenwerking

- Integrale Sturing Gemeenten (PDCA)

- LEANgemeenten

- Netwerk regionaal samenwerken

- Regietafels Asielinstroom

- Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt

- Selectielijst Archiefbescheiden
 

VNG-Realisatie

- Burgerpeiling Waarstaatjegemeente

- Data Science Hub

- Ondernemerspeiling

- Landelijke online diensten