Nog geen lid? Registreer!

Het platform is bedoelt om medewerkers van onze leden een plaats te bieden om onderling met elkaar in contact te komen en vragen aan elkaar te stellen. Inmiddels is het forumplatform een succes te noemen met vele verschillende onderwerpen en daarbij behorende doelgroepen. Per onderwerp wordt met de beheerder besproken wat het toegangsbeleid en/of de doelgroep is. Het kan voorkomen dat u zich wel met een bepaald onderwerp bezig houdt maar dat u niet tot de doelgroep behoort. Dit is de keuze van de beheerder van de groep.

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (uitsluitend voor P&O'ers)

- Lerend Werken

- Normalisering rechtspositie Ambtenaren

- Werkgeversforum gemeenten

 

Dienstverlening en Informatiebeleid

- AVG Privacy

- Burgerpeiling waarstaatjegemeente

- Data Science Hub

- Dienstverlening

- GGI-Netwerk

- GIBIT

- Integrale sturing gemeente (PDCA)

- Landelijke online diensten

- LEAN-Gemeenten

- Ondernemerspeiling

- Selectielijst Archiefbescheiden

 

Gemeentefinanciën en Recht

- Forum Wob

- Gemeenterecht

- Gemeentefinanciën

- Gemeentebelastingen   

 

Jeugd

- Financiën doelgroepen kinderopvang

- Toezicht en handhaving kinderopvang

 

Leefomgeving

- Bijeenkomsten

- Groen

- Grondstoffen, afval en circulaire economie

- Klimaat

- Kwaliteit VTH

- Milieu

- Mobiliteit

- Omgevingswet

- Platform Blindgangers

- Ruimte

- Water

- Wonen

 

Onderwijs

- Leerlingenvervoer

- Onderwijshuisvesting

- Voor en vroegschoolse educatie

 

Sociaal Domein

- Asiel en Integratie

- Coronavirus

- Gezondheidsbeleid

- Mensenhandel

- Sociaal Domein

- Verbinding zorg en veiligheid

 

Veiligheid

- Algemeen Veiligheidsbeleid

- Toepassing burgermeestersbevoegdheden

- Toezicht en handhaving veilige wijk

 

Overig

- Europa

- Netwerk Regionaal Samenwerken

- Communicatieplatform (uitsluitend voor communicatieprofessionals)

- Cultuur

- Grensoverschrijdende samenwerking

- Regionale economische ontwikkeling en arbeidsmarkt

-Vensters